INCADRAREA IN MUNCA A TINERILOR NEET

0
1130

In conformitate cu

ART. 85 ALIN.1 DIN LEGEA76/2002 MODIFICATA SI COMPLETATA si FORMULARELE ACTUALIZATE LA 13.03.2018

1.Beneficiari : Angajatorii care incadreaza in munca tineri NEET.

Tanarul NEET este definit ca fiind acel tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 25 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala si este inregistrat in evidentele agentiei pentru ocuparea fortei de munca,

  1. Subventia: Este o suma lunara egala cu2250 lei acordata pe o perioada de 12 luni pentru fiecare persoana astfel incadrata. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei intre angajator si agentie. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate si se acorda si pe perioada concediului de odihna. Pentru perioadele in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.
  1. Obligatiilebeneficiarilor de subventii:

– angajatorii au obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene , in a carei raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora

-angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata tineri NEET si incheie cu agentia judeteana conventia pentru subventionare au obligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca ;

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art.85 din lege,angajatorii depun, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma,urmatoarele documente:

– cerere lunara, in 2 ex. (descarca de aici -> Cerere lunara_F-O10-39.pdf);

– un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa lunara (descarca de aici ->  doc.F-O10-05), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.

– toate documentele lunare se depun in cate 2 exemplare.

  1. Sanctiuni

   – Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute mai sus, anterior termenului de 18 lunisunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din  din urmatoarele motive:

  1. a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) si e), art. 61 lit. d) si art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.motivele prevazute la art. 83 alin. (2).

Atentie !  Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorul care:

– in ultimii 2 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate.

– angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitati pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

– angajatorii care la data solicitarii acordarii facilitatii se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

– angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini pana la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si la alin. (1), (2) si (5) pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani.

 

Acte necesare pentru acordarea subventiei – art.85:

pentru tinerii NEET

1.Cerere tip in 2 exemplare, (descarca de aici ->  doc.F-O10-31);

2.Conventie, conform modelului anexat, in 2 exemplare(descarca de aici ->  doc. F-O10-04);

3.Tabel nominal-anexa la conventie,in 2 ex.( descarca de aici ->  doc.         F-O10-04);

4.Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (descarca de aici ->  doc.                 F-O10-35);

  1. Declaratie pe propria raspundere a angajatului, (descarca de aici->  doc. F-O10-38);

6.Adeverinta cont de subventii (5070) deschis la Trezorerie-pentru societati comerciale,respectiv cont bancar pentru alte forme de infiintare (copie)  ;

7.Imputernicire (descarca de aici ->  doc. F-O10-34);

8.Instiintarea privind incadrarea in munca a somerului si dispozitia de repartizare (copie);

9.Dispozitia de incetare a platii indemnizatiei de somaj (in cazul somerilor indemnizati-copie);

10.Actul de identitate – copie;

11.Actul in baza caruia au fost incadrati in munca – contract de munca sau act de numire , dupa caz-copie;

12.Declaratie pe propria raspundere a persoanei tinere ca la data incadrarii in munca la angajator nu avea loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala (descarca de aici ->  doc. F-O10-37).

13.Date de contact angajator  (descarca de aici ->  Date de contact angajator) ;

14.Copie Statut firma;

15.Copie CUI;

16.Dosar cu sina-carton.

Documentele care se solicita in copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.

Sursa: AJOFM Satu Mare

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here