CV_Gabriel Zaharia_POCU            Experienta POCU_Gabriel Zaharia

EVALUATOR PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA  

Gabriel a evaluat cereri de finanţare (experienta de 15+ ani) în domeniul Asistenţei Sociale (PHARE – 2001, 2003 si POSDRU 2008-2014), Resurse Umane (PHARE – 2006 si POSDRU 2008-2014), Capacitate Administrativă (PODCA 2007 – 2012), Energie Regenerabilă (POSCCE – 2010), CBC România – Ucraina – Moldova in 2010, CBC România – Bulgaria in 2010 si 2011, Bazinul Mării Negre 2007-2013 in 2010, Infrastructură regională POR (Servicii sociale, scoli, sănătate, turism, patrimoniu, drumuri – 2010, Proiecte IT pentru Intreprinderi (POSCCE – 2013), Centre de Informare Turistică si Brand de tara – 2013 şi Finanţare Microîntreprinderi – 2014), evaluare investitii intreprinderi si poli de competitivitate Subsecvent 1 MFE – client AM POSCCE, evaluare Poli de Competitivitate Subsecvent 4 MFE – client AM POSCCE si evaluare ex-post proiecte POSDRU – Subsecvent 9 MFE – client Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Eastern Partnership Territorial Cooperation Programme Moldova – Ukraine in 2015 si 2016.

CONSULTANT FONDURI EUROPENE

Management de proiect, achiziţii publice, monitorizare şi evaluare în domeniile: administraţiei publice locale, asistenţei sociale, dezvoltării resurselor umane, dezvoltării regionale şi cooperării transfrontaliere. 

In calitate de expert achizitii publice, Gabriel Zaharia a intocmit si derulat proceduri de achizitii publice – cumpararea aparaturii video pentru primul festival de film TIFF Transilvania, contractarea unui credit de 100 milioane necesar redresarii economice a Televiziunii Romane si a coordonat si supervizat 40 proiecte de infrastructura sociala in cadrul proiectelor PHARE “Copiii mai Intai, proiecte care au inclus achizitii de lucrari, bunuri si servicii aferente alternativelor de tip familial (casute de tip familial, centre de zi, centre de urgenta) create pentru inchiderea centrelor rezidentiale de tip clasic fiind si expert monitorizare achizitii publice si financiar pe granturile contractate prin Fondul de Modernizare a Administratiei Publice Locale I, IV si V.

In calitate de Consilier Personal al Secretarului de Stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, a coordonat si monitorizat achizitiile publice aferente Programelor de Interes National.

In calitate de expert independent contractat de KPMG, a participat la misiuni de control in domeniul achizitiilor pentru proiectele contractate in cadrul Axei 3 POSCCE.

EDUCATIE

Licenţiat – Geofizica (1989-1994), Master – Hidrogeologie (1994-1995), Master – Managementul Afacerilor (1995-1997), Master – Administraţia Publică Europeană (2003-2005), Licenţiat – Finante & Banci (2003-2007), Program Postuniversitar Achizitii (Oct 2017- Feb 2018).

MANAGEMENTUL PROIECTELOR – TEAM LEADER

  • “Intărirea Capacităţii Instituţionale a Sistemului de Control Ex-Ante în Domeniul Achiziţilor Publice”, proiect finanţat prin Facilitatea de Tranziţie 2007, Beneficiar: Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, Ministerul Finanţelor Publice
  • „Servicii de instruire în vederea prevenirii situatiilor de fraudă, incompatibilitatea, conflicte de interese si nereguli” în cadrul Autoritătii de Management, Organismelor Intermediare si institutiilor beneficiare ale Programului Operational Regional.

CURSURI DE SPECIALIZARE

Evaluator Proiecte, Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune, Management de Proiect, Achizitii Publice, Planificare Strategica, Managementul Calitatii, Lobby si Advocacy si a activat ca Expert Formare si Trainer in cadrul firmelor de formare, proiectelor de asistenta tehnica precum si in cadrul Institutului National de Administraţie.

ANTREPRENORIAT

Administrator si acţionar al SC Open Professional Consult SRL www.openproconsult.ro, initiator si coordonator al Centrului de Informare pentru Finantari Nerambursabile www.cifn.info, administrează grupuri profesionale si a activat ca Expert Cheie în cadrul Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale www.fonduri-ue.ro .

MEMBRU FONDATOR in calitate de firma / reprezentant:

Asociatie profesionala infiintata in 2010, 67 membri fondatori, Experti Evaluatori Cereri de Finantare in cele 8 Regiuni de Dezvoltare (NUTS II) din Romania.

  • Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri – FNTM www.fntm.ro

Fundatie infiintata în 1997 de absolventii MBA ai Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative – SNSPA impreuna cu Centrul de Management de Transfer Tehnologic – CEMATT si Asociatia Managerilor Consultanti din Romania – AMCOR.

  • Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania www.apffp.ro.

Asociatie patronala infiintata in anul 2011 de 35 firme acreditate in domeniul formarii profesionale.

Asociatie profesionala infiintata in 2012. Promovarea excelentei profesionale a specialistului in activitatea de lobby.

INFLUENCER